พื้นที่โฆษณา


บ้านจิร เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา บ้านจิร เนอร์สซิ่งโฮม บ้านจิร ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล เรามุ่งมั่นและยึดถือหลักในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความใส่ใจ Read more [...]

บ้านวาสนาเนอสซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา บ้านวาสนาเนอสซิ่งโฮม สถานบริการ ผู้สูงอายุ เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน Read more [...]

บุญศิริพลอยยาดา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา บุญศิริพลอยยาดา สถานรับดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และรับฝากดูแลไปกลับ ราคายุติธรรม เรามีพนักงานคอยบริการ ในทุกๆ ด้าน ดูแลอย่างใกล้ชิดเอาใจใส่เรื่องความสะอาดของร่างกาย Read more [...]

ศูนย์ภรภัทร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา "ภรภัทร" "ภรภัทร" จะขอเน้นคุณภาพการพยาบาล และ ความต้องการของคนไข้ …"คนไข้ต้องการอะไร อยากได้ อยากทำ อยากให้เท็คแคร์ด้านไหน" … มากกว่าการที่มีจำนวนเตียงหลายเตียง Read more [...]

ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ การบริหารงานของสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมนักบุญวินเซน Read more [...]

ศูนย์สุขเกษมพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ศูนย์สุขเกษมพยาบาล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่านด้วย ความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัวโดยผู้เชี่ยวชาญ Read more [...]
Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and toyota suv