พื้นที่โฆษณา


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ศิวนาถเนอร์ซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ศิวนาถเนอร์ซิ่งโฮม รายละเอียดของศูนย์ คนชรา ศิวนาถ ลองใช้บริการกับเราสิค่ะ แล้วจะรู้ถึงความเอาใจใส่ ที่เรามีให้กับผู้ป่วยทุกราย ตลอด24 ชม. โปรดมอบความไว้วางใจมอบบุคคลอันเป็นที่รักของท่านให้เราดุแลดุจญาติสนิท Read more [...]

ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์

ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์ ศูนย์พยาบาลหรือ nursing home ที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในการบริการพยาบาล ดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักและการดูแลผู้สุงอายุมากกว่า Read more [...]

ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม ได้เปิดบริการมาเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางผู้ที่ใช้บริการ โดยมีประสบการณ์ ทางด้านบริการ และ ด้านจิตวิทยามากว่า Read more [...]

บ้านคุณย่า

สถานพักฟื้นบ้านคุณย่า สถานพักฟื้นบ้านคุณย่า เปิดบริการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้โดยตรง เน้นการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบพักฟื้น มีความเป็นกันเองเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน บ้านคุณย่ามีบริการต่างๆไว้ต้อนรับดังนี้ - Read more [...]

โรงพยาบาลสิรินธร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา โรงพยาบาลสิรินธร   รับดูแลผู้สูงอายุ ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยทีมแพทย์ เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพ Read more [...]

โรงพยาบาลเบญจรมย์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา โรงพยาบาลเบญจรมย์ ศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังขาดผู้ดูแลใกล้ชิด ดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทางโรงพยาบาลเบญจรมย์ จึงเปิดบริการรับดูแลผู้สูงอายุ Read more [...]
Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and toyota suv