หมวดหมู่: บ้านพักคนชราภาคเหนือ

พื้นที่โฆษณา


ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์

ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์ ศูนย์พยาบาลหรือ nursing home ที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในการบริการพยาบาล ดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักและการดูแลผู้สุงอายุมากกว่า Read more [...]

โรงเรียนลานนาบริรักษ์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนลานนาบริรักษ์ รับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย -มอบการดูแล เอื้ออาทร ทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างคุ้มค่า ด้วยทีมงาน พยาบาลและผู้บริบาลที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนลานนาบริรักษ์ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง -เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด Read more [...]

แคร์รีสอร์ท เชียงใหม่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา แคร์รีสอร์ท เชียงใหม่ แคร์รีสอร์ทเชียงใหม่ คือสถานดูแลดูแลผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุที่หรูหราในเชียงใหม่ เป็นรีสอร์ทแบบปิดที่ให้ทั้งการใช้ชีวิตอย่างอิสระ Read more [...]

สถานบริบาลประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม

สถานบริบาลประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม การให้บริการดูแล ดูแลผุ้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและนัก กายภาพบำบัดที่มีพันธะกิจร่วมกันโดยเน้นการดูแลแบบ Read more [...]
Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and toyota suv