ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม

ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม

ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม ให้บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้และดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยหลังการฝ่าตัด ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดูแลผู้ป่วยโดยพนักงานมืออาชีพ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี บริหารงานโดยมืออาชีพฝึกอบรมพนักงานในการออกปฏิบัติงานตามสายงานและหน้าที่แต่ละบุคคล ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเพราะทางเราตระหนักดีว่า การที่คนฝากคนที่เรารักและ ห่วงใยที่สุดไว้กับศูนย์ณัฐสิฏาการทาง บริษัทณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮมจำกัด ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจ และความไว้วางใจที่มีให้กับทางบริษัท ด้วยประสบการณ์มืออาชีพในด้าน การดูแลผู้สูงอายุ

>>การบริการดูแลผู้สูงอายุ<<

บริการของเรารับดูแลที่บ้าน และรับดูแลจัดส่งตามบ้าน นอกสถานที่ เช่น โรงพยาบาลเป็นต้น

– ให้คำแนะนำ ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยนักกายภาพบำบัด

– ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และภาคการปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และภาวะแทรกซ้อน

– ด้วยปรัชญาการดูแลแบบองค์รวม โดยวางแผนการดูแลตามความต้องการ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

– ควบคุมดูแลด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการพร้อมอาหารว่าง

– จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ตามความเหมาะสม

– ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพฤต / อัมพาต

– ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ / ไม่ได้

– ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ทำกายภาพบำบัด

– ผู้ป่วยที่เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล ให้ออกซิเจน ฯลฯ

– ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผู้ที่แพทย์ระบุและวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อ

>>เงื่อนไขการให้บริการ<<

1. หลังจากตกลงทำสัญญาแล้ว นายจ้างจะต้องจ่ายค่ามัดจำเงินเดือนล่วงหน้าของพนักงาน 1 เดือน (ทางบริษัทจะคืนเงินมัดจำให้ในกรณีที่นายจ้างยกเลิกสัญญาโดยต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 1 เดือน หรือ อย่างน้อย 15 วันค่ะ)

2. ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน ให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนโดยตรงยกเว้นเดือนสุดท้ายของพนักงาน ให้พนักงานมารับที่บริษัทค่ะ

3. พนักงานจะต้องมีวันหยุด 4 วัน / เดือน ถ้าพนักงานไม่ได้หยุดขอให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานเป็นจำนวนวันละ 600 บาทค่ะ

>>พนักงานที่ออกปฏิบัติงาน<<

ศูนย์ณัฐสิฏาการมีเอกสารรับรองพนักงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ เช่น

– บัตรประชาขน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ลายนิ้วมือ
– สัญญาว่าจ้างของพนักงาน กับนายจ้าง

>>ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<<

บริษัท ณัฐสิฏาการเนิร์สซิ่งโฮม จำกัด (ยินดีให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ)

ที่ตั้ง : 6/72 ม.16 ม.ปาล์มวิลล่า ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ รหัสไปรณีย์: 10540

ติดต่อ : ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 080-6040472

Office 02-758-9958