ศูนย์ เพอริสโก้ แคร์ เซ็นเตอร์

ศูนย์ เพอริสโก้ แคร์ เซ็นเตอร์

ศูนย์ให้บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ พนักงานดูแลผู้ป่วยพนักงานดูแลคนชรา บริการอย่างมืออาชีพ จัดส่งทั่วประเทศ ท่านสามารถคลิกเลือกใช้บริการต่างๆ พนักงานออนไลน์ื 24 ชม. เป็นเวลามากว่า 8 ปี อย่างมืออาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการคัดเลือกพนักงานและบริการ

ศูนย์ Perisko Care Center ยินดีให้บริการพนักงานเฝ้าไข้ จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ บริการพนักงานดูแลคนชรา บริการดูแลผู้ป่วย พนักงานผู้ช่วยพยาบาล มีบริการทุกประเภท ทั้งอยู่ประจำ / ไปกลับ จัดส่งทั่วประเทศ ((โดย ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระเงิน ล่วงหน้า 1 เดือน ))

ทาง เราคิดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (สมาชิกแรกเข้า) 8,000 บาท เพียงครั้งเดียว และจัดส่งพนักงานถึงบ้าน รวมทั้งดูแลเรื่องการทดแทนพนักงานให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกภาย ในระยะเวลา 1 ปี

6

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ จัดส่งพนักงานดูแลคนชรา พนักงานดูแลผู้สูงอายุอยู่ประจำ พนักงานดูแลผู้สูงอายุไปกลับ ทั้งที่พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ

7

สถานที่ตั้ง Perisko Care Center

ที่ตั้ง : 26/23ถนอมมิตรพาร์ค อาคาร 12 . วัชรพล

ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทรศัพท์ : 02-9473599

แฟกซ์ : 02-9473599 โทรศัพท์มือถือ : 09-4549-2353

อีเมล์ : [email protected]

5