Breaking News

เอเวอร์กรีน เนอร์สซิ่งโฮม

เอเวอร์กรีน เนอร์สซิ่งโฮม

เอเวอร์กรีน เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและสูงอายุ ตัวอาคารออกแบบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สะดวกสบาย ทั้งด้านการเดินทางและสถานที่ ควบคุมโดยทีมพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้มีใจรักด้านการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย รวมทั้ง ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24ชม.

8

สถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียว จึงปลอดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม บรรยากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง ตามแบบฉบับของบ้านสวนตลิ่งชัน แบบเพื่อความ เพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี ผนังพิเศษกันความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค พรรณไม้นานาชนิดจะช่วยกรองอากาศและเสียงได้เป็นอย่างดี การคมนาคมสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง ใกล้โรงพยาบาลหลายแห่ง

เรามุ่งมั่นให้บริการ ให้ได้มากกว่ามาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ ให้ได้คุณภาพสูงสุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีระบบบันทึกข้อมูลเพื่อความสะดวกและถูกต้องในการไปพบแพทย์

11
การบริการ

– ดูแลผู้สูงอายุ
– ดูแลผู้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
– ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น
– ดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม หลงลืม
– ดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ กายภาพบำบัด

บริการเสริม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
– ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร อุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด
– เจาะน้ำตาล ฉีดอินซูลิน
– ทำแผล
– การพ่นยาขยายหลอดลม การดูดเสมหะ
– เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายอาหาร
– การดูแลกายภาพบำบัดเบื้องต้น เช่น การกระตุ้นให้ ออกกำลังกาย การช่วยฝึกเดิน

9

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด นวดประคบสมุนไพร จัดซื้อเวชภัณฑ์ราคาพิเศษ กายภาพบำบัดเฉพาะตามอาการ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุของท่าน สามารถเลือกประเภทของห้องที่พักอาศัยเมื่ออยู่พักกับทางเรา โดยสามารถเลือกพักได้ทั้งรายวัน หรือ รายเดือน
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก เพื่อสุขภาพของคนที่ท่านห่วงใย

ติดต่อ

โทร. 0-2865-8355 0-2865-8377
มือถือ 085-955-1800 ( 24 ชม.)
เวบไซต์ http://evergreennursinghome.webs.com/