ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์

ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์

ศูนย์พยาบาลหรือ nursing home ที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในการบริการพยาบาล ดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักและการดูแลผู้สุงอายุมากกว่า 10 ปี ขณะนี้ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับดูแลบุคคลท่ีท่านรักซึ่งอาจมีอาการป่วยเรื้อรัง หรือท่านผู้สูงอายุที่ต้องการให้ศูนย์ช่วยดูแลแทนท่าน โดยทางศูนย์ยินดีรับดูแลท่านผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการ เช่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ เป็นต้น

maejo_18

อัตราค่าบริการ

ลักษณะห้อง

ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้บ้าง

ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ห้องพิเศษคู่

เริ่มต้น 18,000 บาท/เดือน

เริ่มต้น 25,000 บาท/เดือน

ห้องพิเศษรวม

เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน

maejo_17

สิ่งที่รวมในอัตราค่าบริหาร

ตรวจเยี่ยมโดยพยาบาลวิชาชีพ

ดูแลรักษาพยาบาล ขั้นพื้นฐาน 24ชั่วโมง

การดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำป้อนอาหาร พยุงเดิน

ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดห้องพักของใช้ส่วนตัว

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการดูแล

กิจกรรมนันทนาการ

กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน

นวดไทย

maejo_15

สิ่งที่ไม่ได้ร่วมในอัตราค่าบริการ

กรณีให้อาหารทางสายยาง ค่าบริการเพิ่มอีก 1,000 บาท/เดือน

กรณีเจาะคอและต้องดูดเสมหะ ค่าบริการเพิ่มอีก 1,000 บาท/เดือน

กรณีมีแผลกดทับเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตร ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน

ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นสายสวนปัสสาวะ สายให้อาหาร ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน

การดูแลพิเศษ เช่น เฝ้าไข้เฉพาะบุคคล

ค่ายานพาหนะรับส่งโดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล

พิเศษ ช่วงเปิดให้บริการยินดีให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้รับบริการทุกท่าน 10 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน สนใจติดต่อที่ อ.บุษรินทร์ ทองมี 081-1125750

เชิญติดต่อดูสถานที่และรับปรึกษาด้านสุขภาพค่ะ

maejo_14_0

ศูนย์พยาบาลพิเศษแม่โจ้เฮลท์แคร์

เบอร์โทร ติดต่อ: 081-1125750

อีเมล: [email protected]