ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม

ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม ได้เปิดบริการมาเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางผู้ที่ใช้บริการ โดยมีประสบการณ์ ทางด้านบริการ และ ด้านจิตวิทยามากว่า 5 ปี การดูแลผู้ป่วยต้องใช้วิจารณญาณในการในการพูดคุยกับผู้ป่วย เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและเปิดใจที่จะให้พนักงานของเรา เข้ามาดูแล ประทับใจในคำพูดของพนักงานในการปฏิบัติงาน และการบริการ รัก พนักงานของเราอย่างลูกหลาน

บริการของศูนย์

บริการบ้านพักผู้สูงอายุ

บริการบ้านพักผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้

บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยความจำเสื่อมและหลงลืม

บริการบ้านพักสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น

บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นพิเศษ

บริการของเรา

ผู้ป่วยเจาะคอและให้อาหารทางสายยาง

ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง

ผู้ป่วยล้างไตตรงหน้าท้อง

ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

ผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับ

ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล

ระเบียบการเข้าพักศูนย์ต้นข้าวแคร์เนอร์สซิ่งโฮม

download

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบหรือญาติ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบหรือญาติ

3.สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา

4.ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ

5.ประวัติการรักษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

กรุณาแจ้งประวัติการรักษา โรคประจำตัว และอาการของผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อทางศูนย์จะได้รับทราบและปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้อง

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการในการจัดพนักงานไปเฝ้าผู้ป่วยที่บ้านผู้ว่าจ้าง

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้

อยู่เป็นเพื่อน คอยจัดเตรียมเรื่องอาหาร จัดยา ซักรีดเสื้อผ้าคนไข้ ทำกายภาพเบื้องต้นและพาเข้าห้องน้ำทำความสะอาดเกี่ยวกับร่างกายและดูแลเรื่องอื่นตามที่ผู้ป่วยต้องทำประจำ ชวนผู้ป่วยพูดคุย พาทำกิจกรรมตามที่เห็นสมควรหรือตามผู้ว่าจ้างแนะนำ

อัตราค่าบริการรายเดือน 10,000-12,000 บาท

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย เป็น อัมพฤต์หรืออัมพาต เบาหวาน (ฉีดยาอินซูลิน) จัดเดรียมอาหาร จัดยา ซักรีดเสื้อผ้าคนไข้ ทำกายภาพเบื้องต้น เช้าเย็น ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยบนเตียง ยกหรือประคองผู้ป่วยพาอาบน้ำหรือเช็ดตัว ตามอาการของคนป่วยที่จะทำได้ ชวนคนไข้พูดคุยแต่เรื่องที่ดีๆ และไม่พูดเรื่องที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียด ทำแผล

อัตราค่าบริการรายเดือน 12,000-14,000 บาท ( ตามแต่อาการของผู้ป่วย )

ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง (Feed-Suction)

ทำอาหารปั่นให้ผู้ป่วยตามสูตรที่แพทย์ให้ หรือผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ Feed นม ดูแลเรื่องความสะอาดร่างกายผู้ป่วย เช็ดตัวเปลี่ยนแพมเพิร์ท ดูแลเรื่องการขับถ่าย จัดเตรียมยาให้ผู้ป่วย จัดเตรียมน้ำหรืออาหารอ่อนระหว่างมื่อ เช่น น้ำส้ม หรือตามแพทย์สั่ง ทำแผลกดทับ (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็น) พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ

อัตรค่าบริการรายเดือน 13,000-15,000 บาท

**** ราคาดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยซึ่งแยกประเภท ราคาจะไม่เท่ากัน

download

ติดต่อ ต้นข้าวแคร์เนอสซิ่งโฮม

42/423 ถนนเลียบคลองฝั่งเหนือ ซอย 8/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ : 02-404-3625 , 085-088-0031 , 091-051-2644