Breaking News

สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม

ยินดีต้อนรับ ทางเราเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด คนชราที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ทางเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแลและแนะนำโดย แพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ให้บริการห้องพักที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

40012

บริการของศูนย์

1.บริการผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้

2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดเช่น เบาหวานความดัน หัวใจ ไต กระดูก ไขข้อ ฯ

3.ดูแลผู้สูงอายุอัมพฤกษ์/อัมพาต กายภาพบำบัดเบื้องต้น และที่มีแผลกดทับเบื้องต้นและมีแผลกดทับ

4.ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา

40009

หน้าที่ของเรา

ดูแลเรื่องการอาบน้ำ สระผม เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกาย

จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร ตามอาการผู้ป่วย

ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (กรณีผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง)

ดูแลเรื่องการขับถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะ ใส่สายสวน

คอยพลิกตะแคงผู้ป่วย ทำแผล กายภาพบำบัดเบื้องต้น

ทำความสะอาดบริเวณ ที่นอน อุปกรณ์ของผู้ป่วย

มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรทัศน์ในห้องผู้ป่วย มีเครื่องปรับอากาศ เปิดเพลงให้ผู้ป่วยฟังเพื่อคลายเครียดทุกวัน

อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

40014

อัตราค่าบริการ

แบบรายเดือน เริ่มต้นที่ 16,000 บาท/เดือน

รายวันวันละ 800 -1,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย

 

อัตราค่าบริการรวม

การดูแลพื้นฐานทั่วไป เช่นความสะอาดร่างกาย ป้อนยาและอาหาร

เสื้อผ้าและการดูแลความสะอาดที่พัก

อาหาร 3มื้อ/อาหารว่าง1มื้อ

วัดความดันโลหิตทุกวัน/กายภาพพื้นฐาน

กิจกรรมยามว่างตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่นการออกกำลังกาย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี ปากเกร็ด

88010

อัตราค่าบริการไม่รวม

การดูแลให้การพยาบาลพิเศษตามอาการเช่น การให้อาหารทางสายยาง การทำแผลต่อเนี่อง การดูดเสมหะ เป็นต้น คิดค่าบริการเพิ่มตามอาการ 1,000-3,000บาท/เดือน

ค่านักกายภาพกรณีต้องการพิเศษ

ค่ารถและค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไปโรงพยาบาล

ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

อุปกรณ์พิเศษ เช่น อุปกรณ์ทำแผล ผ้าอ้อม ผ้ารองกันเปื้อน ที่นอนลม เป็นต้น

ของใช้ส่วนตัวอื่นๆเช่น แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น

ค่าไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ส่วนตัวผู้ป่วย

40015

คำแนะนำ

ญาติควรทำการแจ้งอาการของผู้ป่วยให้ศูนย์ประเมิน ประวัติการเจ็บป่วยที่เป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ ของตัวผู้ป่วยเอง หากท่านปกปิดข้อมูล และศูนย์ประเมินเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการที่ ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าที่ญาติแจ้ง ทางศูนย์จะคิดอัตราค่าบริการเพิ่ม ในเดือนถัดไป หรือหากทางศูนย์ดูแลไม่ได้เนื่องจากผู้ป่วยยังมีการติดเชื้อ เป็นจิตเวช หรือ มีอาการที่ยุ่งยากซับซ้อน ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิในการคืนผู้ป่วยต่อไป

40017

ติดต่อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นนทบุรี ปากเกร็ด

100/1035 29/1 .ลานทอง ต.บางพูด

.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

02-964-6923 085-151-5645

084-149-1492 086-902-9070

http://www.lt-carehome.com/