บ้านจิตต์เจริญ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา บ้านจิตต์เจริญ

สถานดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการมาพักฟื้น เนื่องจากวัยผู้สูงอายุ เป็นบุคคลสำคัญในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ สิ่งสำคัญที่สุด คือการให้เกียรติและ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกๆท่านเป็นสาระหลักของการปฎิบัติและดูแล ย้ำคิด ย้ำทำ น้อยใจง่าย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเราพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลและบริการท่านจากใจจริง

บ้านจิตต์เจริญ เป็นสถานที่ สะอาด ปลอดโปร่ง ร่มรื่นน่าอยู่ด้วย บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ สบายๆ ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ( ศิริราช, ธนบุรี 1,ธนบุรี2 )

20140727_101

* บริการของศูนย์ *

รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนชรา และผู้ที่ต้องการมาพักฟื้น รับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้

ไม่มีโรคติดต่อ และไม่มีอาการทางจิตเวช

มีสัญญาณชีพคงที่ และไม่มีภาวะผู้ป่วยเฉียบพลัน หรือเป็นโรคระยะสุดท้าย

ไม่ต้องการการพยาบาลแบบพิเศษ เช่นการให้ยาที่ต้องติดตามอาการ หรือการวัด ติดตามสัญญาญชีพบ่อยๆ การดูดเสมหะบ่อยๆ

ในกรณีที่ผู้มาใช้บริการเพิ่งย้ายออกมาจาก หอผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้องให้แพทย์รับทราบ และอนุญาติ โดยต้องมีประวัติและรายละเอียด การรักษามาด้วย

เป็นผู้ที่ไม่ต้องการการดูแลและการตรวจ วินิจฉัยแบบพิเศษ เช่น การให้ออกซิเจน การใช้ เครื่องช่วยหายใจ การให้ยาหรือสารอาหาร,น้ำเกลือทางหลอดเลือด

20140805_60

* อัตราค่าบริการ *

กรุณาติดต่อ สอบถาม พูดคุยได้

โทร0894796780 , 0839248416

20140720_70

7_201407202De90

*สถานที่ติดต่อ*

บ้านจิตต์เจริญ ที่อยู่ 19 ซอยทุ่งมังกร 20 ถนนทุ่งมังกร

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทรศัพท์ 089-479-6780 , 083-924-8416

http://www.jitcharoenhome.com/